Overlijden en erven

iStock_000022956324XSmallBij overlijden is het van belang na te gaan of er een testament is: als er sprake is van een testament, bepaalt de inhoud van dit testament wie de erfgenamen zijn van de erfenis en wat ze precies erven. De overledene heeft in dat geval dus zelf bepaald wie de nalatenschap verkrijgt.

Als iemand overlijdt zonder een testament te hebben opgesteld, is het wettelijke erfrecht van toepassing op het overlijden en de erfenis (de nalatenschap). In dat geval bepaalt de wet welke personen erven en wat ze erven.

Erven
Iedereen kan te maken krijgen met een erfenis. Wellicht erft u iets van een ander of wilt u uw nalatenschap goed regelen. Het maakt daarbij nogal wat uit of er een testament is opgesteld of niet.

iStock_000022941908XSmall