ONDERNEMERINGSRECHT

Onder de term ondernemingsrecht vallen een aantal zaken en rechtsgebieden.

Bij notariskantoor Brummelhuis kunt u terecht voor het oprichten van B.V.’s en N.V.’s , het wijzigen van statuten en het verzorgen van aandeeloverdrachten in B.V.’s. Wij kunnen voor u statuten opstellen voor verenigingen en stichtingen en statuten wijzigen. Maar ook andere samenwerkingsvormen kunnen wij vastleggen, denkt u bijvoorbeeld aan twee personen die samen een bedrijf willen starten, zij kunnen kiezen voor de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.

Bij elk van deze ondernemings-vormen dient u bij de oprichting en daarna rekening te houden met verschillende wettelijke regelingen. Aangezien voor sommige van bovenstaande ondernemings-vormen het oprichten verplicht bij notariële akte dient te geschieden en bij anderen dit weer verstandig is, raden wij u aan om dit goed te bespreken met de notaris. Wij geven u graag advies.

Stichting

Vanouds worden stichtingen voor allerlei doelen opgericht. Het meest bekend zijn de stichtingen die voor goede doelen zijn opgericht (charitatieve doelen). Maar ook op het gebied van het maatschappelijk welzijn treft men veel (grote) stichtingen aan.

Een stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte. Wij zijn u daar graag bij van dienst.

Verenigingen

Verenigingen zijn heel bekend in Nederland en ze worden dan ook veel opgericht.

Er zijn vele doelen die een reden kunnen zijn om een vereniging op te richten: denk aan bijvoorbeeld politieke partijen, sportverenigingen, de dorpsvereniging, maar ook bijvoorbeeld een kopersvereniging van kopers in een bouwprojekt.

De VOF

De vennootschap onder firma (VOF) is een samenwerkingsvorm waarin samen met één of meer partners een bedrijf wordt gevoerd.

Kenmerkend voor deze ondernemingsvorm is dat iedere vennoot iets inbrengt in het bedrijf: geld, goederen, arbeidskracht en/of goodwill.

Een belangrijk verschil met de B.V. is een mindere kapitaalbescherming en een mogelijk grotere aansprakelijkheid. De VOF is overigens vaak een start van een onderneming.

Scroll to Top