VERENIGING

Verenigingen zijn heel bekend in Nederland en ze worden dan ook veel opgericht. Er zijn vele doelen die een reden kunnen zijn om een vereniging op te richten: denk aan bijvoorbeeld politieke partijen, sportverenigingen, de dorpsvereniging, maar ook bijvoorbeeld een kopersvereniging van kopers in een bouwprojekt.

U kunt via de notaris een vereniging oprichten of de statuten van een bestaande -niet bij notariële akte opgerichte- vereniging in een notariële akte laten vastleggen. Formeel is het niet verplicht de statuten bij notariële akte vast te leggen, maar het is wel aan te bevelen.

Wanneer het de statutenwijziging van een vereniging betreft, dan besluit de algemene ledenvergadering tot de wijziging. Ook bij de vereniging kan goedkeuring van een ander orgaan of andere instantie verlangd worden. De statuten bepalen hoeveel leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn om tot statutenwijziging te kunnen besluiten. Tenzij de statuten anders bepalen is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist.

Is de vereniging bij notariële akte opgericht, dan moet de statutenwijziging ook bij notariële akte plaatsvinden en tevens dient deze wijziging te worden opgegeven bij de Kamer van Koophandel.

Scroll to Top