ERFPACHT

Erfpacht

Als u een huis koopt, staat dit meestal op eigen grond. Maar soms blijft de grond met daarop de woning eigendom van de eigenaar. Van de 440.000 woningen in Amsterdam staan er zo’n 160.000 koopwoningen op gemeentelijk erfpachtgrond. Erfpacht is een soort huur die je aan de gemeente betaalt voor de grond waarop je koopwoning staat. Daarvoor betaalt u als erfpachter een vergoeding ‘de canon’ aan de eigenaar. 

Erfpacht is het recht om een stuk grond en de woonruimte daarop te gebruiken. De grond met daarop de woning blijft eigendom van de ‘erfverpachter’, ofwel de eigenaar. U als koper bent de ‘erfpachter’ en moet zich naast het betalen van canon zich houden aan de erfpachtvoorwaarden.

Omzetten erfpachtvoorwaarden

U heeft een aanbieding ontvangen van de gemeente Amsterdam en kan kiezen tussen voor de volgende opties: 

  1. U kan de erfpacht afkopen. Dit betekent dat u eenmaal een bedrag betaalt en daarna nooit meer voor erfpacht hoeft te betalen.
  2. Het tarief voor het canon erfpacht wordt vastgezet. U moet dan vanaf de datum dat het huidige contract vervalt een vaste jaarlijkse canon gaan betalen, deze wordt jaarlijks geïndexeerd. 

OFFERTE

Wij streven ernaar u binnen 1-2 werkdagen een offerte per e-mail toe te zenden.

Veel gestelde vragen

Waar zijn de eventuele kosten voor het opvragen van toestemming bij uw huidige hypotheekverstrekker voor?

De notaris is onafhankelijk, onpartijdig en behartigt de belangen van alle betrokkenen. Dit betekent concreet dat de notaris verplicht is om bij elke omzetting toestemming op te vragen bij de hypotheekverstrekker, indien dit niet gebeurd is de notaris in gebreke.

Het verschilt per hypotheekverstrekker en manier waarop het recht op erfpacht tot stand is gekomen welke voorwaarden worden gesteld aan het geven van toestemming voor het omzetten van de erfpachtvoorwaarden. Na de kadastrale recherche zien wij welke optie voor u van toepassing is.

Mijn hypotheek is afbetaald, moet er dan nog toestemming opgevraagd worden?

Wanneer u uw hypotheek volledig heeft terugbetaald, wordt deze uit de administratie van uw geldverstrekker gehaald, maar niet automatisch uit het Kadaster. Deze verwijdering uit het Kadaster (doorhalen) gaat altijd via de notaris.

Indien u uw hypotheek volledig heeft terugbetaald aan de bank, dan is het mogelijk om tegen betaling uw hypotheek te verwijderen uit het Kadaster. Mocht u hiertoe besluiten en de hypotheek wordt doorgehaald, dan zijn de kosten voor het opvragen van toestemming niet van toepassing.

Wij hebben voor Notariskantoor Brummelhuis gekozen in het Overstapportaal, wat zijn de vervolgstappen?

Nadat u de keuze voor Notariskantoor Brummelhuis in het Overstapportaal van de Gemeente Amsterdam heeft doorgegeven, ontvangen wij de stukken van de gemeente waarmee wij uw dossier kunnen opstarten.

Zodra het dossier compleet is nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen.

Wij houden uiteraard altijd de uiterste passeerdatum goed in de gaten.

Scroll to Top