ERFPACHT

Erfpacht

Als u een huis koopt, staat dit meestal op eigen grond. Maar soms blijft de grond met daarop de woning eigendom van de eigenaar. Van de 440.000 woningen in Amsterdam staan er zo’n 160.000 koopwoningen op gemeentelijk erfpachtgrond. Erfpacht is een soort huur die je in de meeste gevallen aan de gemeente betaalt voor het gebruik van de grond waarop je koopwoning staat. Daarvoor betaalt u als erfpachter een vergoeding ‘de canon’ aan de eigenaar. 

Erfpacht is het recht om een stuk grond te gebruiken. De grond blijft eigendom van de ‘erfverpachter’, ofwel de eigenaar. U als koper bent de ‘erfpachter’ en moet zich naast het betalen van canon houden aan de van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarden voor de gemeente Amsterdam. De woonruimte op het stuk grond is gebouwd is van u. 

Omzetten erfpachtvoorwaarden

U heeft een aanbieding ontvangen van de gemeente Amsterdam en kan kiezen tussen voor de volgende opties: 

  1. U kan de erfpacht afkopen voor het huidige (voortdurende) en het toekomstige (eeuwigdurende) erfpachtrecht. Dit betekent dat u eenmaal een bedrag betaalt en daarna nooit meer voor erfpacht hoeft te betalen.
  2. U kan het toekomstige (eeuwigdurende) erfpachtrecht afkopen. Tot en met de einddatum van het huidige (voortdurende) tijdvak blijft u de canon betalen zoals u reeds met de gemeente Amsterdam bent overeengekomen. Na deze datum hoeft u nooit meer voor het erfpachtrecht te betalen.
  3. Het tarief voor het canon erfpacht wordt vastgezet. U moet dan vanaf de datum dat het huidige contract vervalt een vaste jaarlijkse canon gaan betalen, deze wordt jaarlijks geïndexeerd. 

OFFERTE

Wij streven ernaar u binnen 1-2 werkdagen een offerte per e-mail toe te zenden.

Veel gestelde vragen

Waar zijn de eventuele kosten voor het opvragen van toestemming bij uw huidige hypotheekverstrekker voor?

De notaris is onafhankelijk, onpartijdig en behartigt de belangen van alle betrokkenen. Dit betekent concreet dat de notaris verplicht is om bij elke omzetting erfpachtvoorwaarden toestemming op te vragen bij de hypotheekverstrekker aangezien er iets veranderd aan het onderpand van de hypotheekverstrekker, indien dit niet gebeurd is de notaris in gebreke.

Het verschilt per hypotheekverstrekker en manier waarop het recht op erfpacht tot stand is gekomen welke voorwaarden worden gesteld aan het geven van toestemming voor het omzetten van de erfpachtvoorwaarden. Na de kadastrale recherche zien wij welke optie voor u van toepassing is.

Mijn hypotheek is afbetaald, moet er dan nog toestemming opgevraagd worden?

Wanneer u uw hypotheek volledig heeft terugbetaald, wordt deze uit de administratie van uw geldverstrekker gehaald, maar niet automatisch uit het Kadaster. Zolang de hypotheek geregistreerd staat bij het Kadaster dient de notaris toestemming op te vragen bij de hypotheekverstrekker of eventueel indien uw hypotheek volledig is afgelost de getekende royementsvolmacht. Deze verwijdering uit het Kadaster (doorhalen/royement) gaat altijd via de notaris.

Indien u uw hypotheek volledig heeft terugbetaald aan de bank, dan is het mogelijk om tegen betaling uw hypotheek te verwijderen uit het Kadaster. Mocht u hiertoe besluiten en de hypotheek wordt doorgehaald, dan zijn de kosten voor het opvragen van toestemming niet van toepassing.

Wij hebben voor Notariskantoor Brummelhuis gekozen in het Overstapportaal, wat zijn de vervolgstappen?

Nadat u de keuze voor Notariskantoor Brummelhuis in het Overstapportaal heeft doorgegeven, ontvangen wij de stukken van de gemeente Amsterdam waarna wij uw dossier kunnen opstarten. U ontvangt van ons een e-mail waarin wij het ontvangst van de stukken bevestigen en de eventuele kosten voor het opvragen van de toestemming bij uw hypotheekverstrekker vermelden.

Zodra het dossier compleet is nemen wij contact met u op om een afspraak in te plannen.

Uiteraard houden wij altijd de uiterste passeerdatum goed in de gaten.

Scroll to Top