Appartementsrechten

We wonen in Nederland met veel mensen op een klein oppervlak. Daardoor ontkomen we niet aan het wonen in grote complexen of in woningen boven elkaar.

Om de eigendom van een appartement te krijgen moet het gebouw worden gesplitst in appartementsrechten. De wet heeft hier uiteraard een goede regeling voor, maar een notariële akte blijft vereist voor het doen ontstaan van appartementsrechten. Daartoe is een akte van splitsing in appartementsrechten vereist.

Een appartementsrecht is een aandeel in een gebouw dat de bevoegdheid geeft tot het uitsluitend gebruik van een bepaald gedeelte van dat gebouw bijvoorbeeld als woning of als parkeerplaats.

Alle appartementseigenaars zijn samen eigenaar van het hele gebouw. Een appartementseigenaar mag als mede-eigenaar alles gebruiken wat in het gebouw tot gezamenlijk gebruik dient, de zogenaamde gemeenschappelijke ruimten.

Het gedeelte waarvan de betreffende eigenaar het uitsluitend gebruik heeft, wordt veelal aangeduid als privé-gedeelte. Met het gebruik hiervan hebben andere eigenaars niets te maken. Wel kunnen er regels voor het gebruik worden gegeven. Die regels worden in de akte van splitsing opgenomen.

De splitsing in appartementen wordt vastgelegd in een notariële akte: ‘de splitsingsakte’. Op een daarbij behorende splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen onderling en die van de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven.

De splitsingstekening en de splitsingsakte worden samen in de openbare registers van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers ingeschreven en zijn voor iedereen op te vragen en in te zien.

Het is van belang dat wanneer u een appartementsrecht aankoopt, u inzage krijgt in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement (zeg maar de “leefregels” van binnen het gebouw).Koopt u een bestaand appartementsrecht, dan moet u ook altijd navraag doen over de hoogte van de (maandelijkse) servicekosten en de hoogte van het reservefonds.

Het reservefonds is een fonds van de gezamenlijke eigenaren met een speciale bestemming, bijvoorbeeld toekomstig schilderwerk.

Scroll to Top