Bestaande bouw

Appartementsrechten

We wonen in Nederland met veel mensen op een klein oppervlak. Daardoor ontkomen we niet aan het wonen in grote complexen of in woningen boven elkaar. 

Om het eigendom van een appartement te krijgen moet het gebouw worden gesplitst in appartementsrechten. De wet heeft hier uiteraard een goede regeling voor, maar een notariële akte blijft vereist voor het doen ontstaan van appartementsrechten. Daartoe is een akte van splitsing in appartementsrechten vereist.

Leveringsakte

Een leveringsakte is nodig om de eigendom van uw woning of bedrijfspand over te dragen. De leveringsakte wordt getekend na het vastleggen van de afspraken in het koopcontract. In de akte wordt bepaald dat de koopsom wordt betaald en dat alle rechten en verplichtingen met betrekking tot de onroerende zaak worden overgedragen. In Amsterdam is het gebruikelijk dat het koopcontract door de notaris wordt opgemaakt en op zijn/haar kantoor wordt getekend. Dit is afwijkend van het gebruik buiten Amsterdam waar het koopcontract veelal door de makelaar van de verkoper wordt opgemaakt.

Daar zou u als koper uw vraagtekens bij kunnen zetten: hoe onpartijdig wordt een dergelijk contract opgemaakt? Het voordeel van de Amsterdamse praktijk lijkt ons duidelijk.

Recht van hypotheek

De koop van een huis staat of valt meestal met de financiering ervan. Voor de financiering doet de koper vaak een beroep op een bank, een verzekerings-maatschappij of een pensioenfonds.

Wie geld leent voor de aankoop van een huis, verleent hypotheek. Dat betekent dat het huis onderpand wordt om de financier de zekerheid te geven dat hij het door hem geleende geld weer terug krijgt.

De wet geeft hem het recht bij openbare verkoop van het huis zijn vordering (als de eigenaar in gebreke blijft met aflossing van de hypotheek) bij voorrang te verhalen op de opbrengst, dus voor de andere schuldeisers.

Scroll to Top