RELATIES

Trouwen

Het huwelijk is een wettelijk samenlevingsverband dat wordt voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Sinds 1 april 2001 kunnen niet alleen een man en een vrouw met elkaar trouwen, maar kunnen ook mensen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk treden.

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap is net als het huwelijk een wettelijk samenlevingsverband dat wordt voltrokken door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is bedoeld voor twee personen die niet met elkaar wensen te trouwen.

Samenwonen

Partners kunnen besluiten te gaan samenwonen zonder een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. De wet stelt geen eisen aan samenwonen en verbindt er ook nauwelijks gevolgen aan.

Relaties en kinderen

Met ingang van 1 april 1998 is het onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen vervallen. Tegenwoordig wordt beoordeeld of er een familierechtelijke betrekking bestaat tussen een ouder en een kind.

Uit elkaar gaan

Het kan voorkomen dat een of beide echtgenoten/partners besluiten de relatie te beëindigen. In dat geval moeten er afspraken worden gemaakt met betrekking tot het gezag over de kinderen, de alimentatie, de verdeling van het vermogen, enzovoort.

Scroll to Top