Onroerend Goed

Teneinde eigenaar te worden van onroerend goed (huis, appartement of grond) dient door de notaris een akte van levering (of akte van eigendomsoverdracht) te worden opgemaakt. Voordat de akte kan worden gepasseerd dient een aantal zaken te worden geregeld.

Na het tekenen van de koopovereenkomst gaat de notaris zijn/haar verplichte onderzoeken doen bij onder meer het Kadaster betreffende het eigendom van verkoper, eventueel erfdienstbaarheden (bijv. recht van overpad over het perceel van de buurman), evenals de hypothe(e)k(en) van verkoper die uiteraard moet(en) worden afgelost uit te koopsom.

Indien de koper een financiering nodig heeft (ongeveer 90% van de particulieren, al dan niet uit fiscale overwegingen) maakt de notaris tevens de hypotheekakte op, die op dezelfde dag als de akte van levering dient te worden getekend.

Belangrijk is te constateren dat de notaris dus niet alleen maar akten “maakt”, maar ook het hele financiële traject voor zowel verkoper en koper verzorgt. Tot aan de dag waarop de akten worden ondertekend houdt de notaris (of zijn/haar medewerkers) vaak intensief contact met de koper, verkoper, makelaar, hypotheekadviseur en de bank.

We onderscheiden:

Scroll naar boven